RO | RU | EN

Calendar

Noutăți патриархия.ru

Panorama Mănastirii

Statistica vizitatori

Acum pe site: 1
Astăzi: 63
Săptămînal: 2146
Lunar: 8686
Pe 3 luni: 31953

VIAȚA SFÎNTULUI LONGHIN SUTAȘUL SAU CUM POȚI SĂ AJUNGI PROPOVĂDUITOR A LUI HRISTOS ȘI MUCENIC, CHIAR DACĂ AI FOST TĂLHAR ȘI CRIMINAL

    Avînd ca temei scripturistic, aghiografii ne spun că sfântul Longhin sutaşul e cel care l-a împuns cu suliţa în coastă pe Domnului Iisus Hristos. Apoi, fiind îngropat trupul făcător de viaţă al lui Hristos, Longhin a fost pus de Pilat să străjuiască cu ostaşii la mormânt. Iar când Domnul, cu mare slavă, a înviat din mormânt şi prin minunata Sa sculare a înspăimântat pe străjeri, Longhin împreună cu alţi doi ostaşi ai săi au crezut desăvârşit în Hristos.

Cunoaștem din Evanghelie că, arhiereii au făcut sfat cu bătrânii şi au dat ostaşilor mulţi arginţi ca să tăinuiască Învierea lui Hristos, zicând: ,,Ucenicii Lui L-au furat noaptea, pe când noi dormeam”. Însă Longhin nu a primit arginţii şi nu a vrut să tăinuiască minunea, ci a mărturisit-o şi adevărată a fost mărturisirea lui. Pentru aceasta Pilat şi adunarea evreiască l-au urât pe Longhin. Zavistnicii căutau pricină şi vreme potrivită să-l piardă, pentru că mărturisea pe Iisus Hristos, dar nu aflau. Fiind înştiinţat el de gândul lor cel rău ce îl aveau asupra lui, a voit mai bine să fie prigonit pentru Hristos, decât să vieţuiască în locaşurile iudeilor.

     Astfel şi-a lăsat dregătoria sa și hainele ostăşești şi luând cu el pe cei doi prieteni care aveau aceeaşi râvnă ca şi dânsul, pentru Hristos, au primit botezul de la Sfinţii Apostoli şi nu după multă vreme au părăsit Ierusalimul şi au mers împreună în Capadocia. Acolo a fost propovăduitor şi apostol al lui Hristos şi a întors pe mulţi din rătăcire la Dumnezeu. Adunarea evreiască din Ierusalim a fost înştiinţată că Longhin a umplut toată Capadocia cu învăţătura sa şi cu mărturisirea cea dovedită despre învierea lui Hristos.

     Ajungând trimişii lui Pilat în părţile Capadociei, întrebau cu stăruinţă unde este Longhin, căci căutau să năvălească asupra lui în taină. Iar Sfântul Longhin, fiind plin de Duhul lui Dumnezeu, a ştiut cele ce vor să fie, pentru că i s-a descoperit lui cunună mucenicească ce i se gătea, şi a ieşit singur în întâmpinarea lor. Văzându-i, cu dragoste le-a grăit cuvinte bune. Iar ei, necunoscându-l, l-au întrebat: Unde este Longhin care era odată sutaş? Iar Longhin le-a zis: Rogu-vă pe voi, stăpânii mei, să vă abateţi la casa mea şi să vă odihniţi puţin de cale, căci eu vi-l voi spune vouă, că ştiu unde vieţuieşte şi sigur va veni la voi, că nu locuieşte departe. Iar ei s-au dus la dânsul. Şi le-a făcut Longhin ospăţ mare și după ce au mîncat și au băut bine, ostaşii au adormit. Iar Sîntul Longhin a stat la rugăciune toată noaptea pregătindu-se pentru moarte. Le-a dat de veste și celor doi prieteni ai săi și i-a chemat ca să aibă și ei parte de moarte mucenicească.

     A doua zi ostaşii se sârguiau să meargă în cale să-l găsească pe Longhin, iar sfântul înfățișîndu-se cu cei doi prieteni ai săi l-e zise ostașilor: Iată, aveţi pe Longhin şi pe cei doi prieteni ai lui, pentru că eu sunt Longhin pe care îl căutaţi, iar aceştia doi sunt prietenii mei, care împreună cu mine au văzut învierea lui Hristos şi au crezut. Deci faceţi-ne nouă aşa precum aveţi poruncă de la cei ce v-au trimis pe voi.

    Iar ostaşii, auzind acestea, s-au umilit şi pe moment nu credeau că el este Longhin. Apoi, înştiinţându-se cu adevărat, se ruşinară şi nu voiau să-l omoare pe binefăcătorul lor. Iar Longhin îi silea pe ei ca să îndeplinească porunca şi le zicea: Nu puteţi să-mi răsplătiţi mai bine pentru dragostea mea către voi decât dacă mă veţi trimite degrabă la Domnul meu, pe Care de mult doresc să-L văd.

      Apoi, s-a îmbrăcat în haine albe de îngropare, a arătat cu mâna un deal care era în apropiere şi a poruncit casnicilor săi ca acolo să-i îngroape trupul şi să pună împreună cu dânsul şi trupurile celor doi prieteni ai săi.Rugându-se mult şi dând tuturor celor ce erau acolo sărutarea cea mai de pe urmă şi-au plecat sub sabie capetele lor, iar ostaşii, tăindu-le, au luat cu dânşii capul Sfântului Longhin şi s-au dus. Iar cei de pe lângă casă au îngropat cu cinste trupurile sfinţilor la locul arătat de Sfântul Longhin, iar cinstitul şi sfântul lui cap a fost dus de ostaşi la Ierusalim, ca să fie dovadă lui Pilat şi iudeilor despre uciderea lui Longhin. Pilat şi cu iudeii, văzând capul sfântului, a poruncit ca să-l arunce afară din cetate şi l-au tăvălit mult în gunoi până ce a fost astupat acolo.

     Însă Domnul, nu a lăsat să fie pîngărit capul sfântului și la descoperit prin următoarea întîmplare minunată. O femeie văduvă din Capadochia orbise de amândoi ochii şi multă vreme a căutat ajutor pe la doctori, dar n-a aflat nicăieri. Apoi s-a gândit să meargă la Ierusalim şi să se închine acolo la sfintele locuri. Luând cu ea pe fiul ei, a luat calea Ierusalimului şi a fost dusă de dânsul până acolo. Ajungând la sfintele locuri, fiul ei s-a îmbolnăvit şi după puţine zile a murit. Din pricina aceasta văduva avea mare mâhnire şi plângea de îndoita-i orbire: căci a pierdut şi ochii şi pe fiul ei, care era ca o lumină a ochilor săi.

     Plângând ea nemângâiata şi tânguindu-se cu amar, i s-a arătat în vedenie Sfântul Longhin şi a mângâiat-o, făgăduindu-i că şi pe fiul ei i-l va arăta în slava cerului şi lumina ochilor i-o va dărui. Şi i-a povestit toate cele despre sine; cum a fost la patimi, la răstignire, la îngropare şi la învierea lui Hristos, cum a propovăduit în Capadocia pe Hristos şi a pătimit pentru Dânsul cu prietenii săi. Şi i-a poruncit ei să meargă înaintea cetăţii şi să afle capul lui acoperit de gunoi şi i-a zis: Ţie ţi s-a rânduit aceasta spre tămăduirea ta. Femeia îi ruga pe cei care o duceau: Unde veţi vedea gunoi mult adunat, acolo să mă duceţi. Şi aşa s-a făcut; aflând gunoi mult, au dus-o acolo. După rânduiala lui Dumnezeu, îndată a găsit ceea ce căuta. Deodată a văzut lumina soarelui, pentru că i s-au deschis ochii și luând capul şi sărutându-l, l-a dus cu bucurie în casa şi, spălându-l, l-a uns cu miresme bine mirositoare.

   Din viața acestui sfînt și din întîmplarea minunată cu găsirea capului său, vedem că la Dumnezeu lucrurile și oamenii au o altă rînduială, față de cum o avem sau o înțelegem noi oamenii. Să nu mai spunem că sunt păcătos și Dumnezeu nu mă mai iartă că l-am supărat prea mult. Azi prin viața sfîntului Longhin, ne este pus în fața noastră un exemplu foarte grăitor și de luat aminte că, oricît de păcătos nu ai fi, (doar Longhin îl împunsese cu sulița în coastă pe Hristos), tot ai șansă de mîntuire, doar să voiești sincer să-I urmezi lui Hristos. Și chiar dacă suntem acoperiți de toate gunoaile păcatelor, să deznădăjduim că înaintea lui Dumnezeu nu suntem pierduți, ci mai avem o șansă de îndreptare și ne mai poate salva o rugăciune, un gînd bun, o faptă creștină.

Prot. Ștefan RÎMBU

 

 

Din aceiaşi categorie

CUVINTE CU BUCURIE ALE SFÂNTULUI IOAN DE KRONSTADT
14.06.2012 - Briroul de presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

SCOPUL FAMILIEI ŞI IMPORTANŢA EI ÎNTR-O LUME SECULARIZATĂ
06.03.2012 -

FELICITAREA PREASFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESATĂ PREASFINŢITULUI NICODIM, EPISCOP DE EDINEŢ ŞI BRICENI, CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 35 ANI DE SLUJIRE LA SFÎNTUL PRESTOL
18.03.2016 - Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni