RO | RU | EN

Calendar

Noutăți патриархия.ru

Panorama Mănastirii

Statistica vizitatori

Acum pe site: 5
Astăzi: 170
Săptămînal: 2208
Lunar: 6508
Pe 3 luni: 27656

SĂ SILIM INIMA NOASTRĂ SPRE VOIA LUI DUMNEZEU

    Cel ce vine la Hristos, trebuie la început să se atragă de la sine cu sila spre bine, chiar dacă nu vrea inima. Căci zice Domnul: ,,Împărăţia lui Dumnezeu se ia cu sila şi silitorii o răpesc pe ea”. De aceea tot El zice: ,,Nevoiţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă”. Drept aceea trebuie, cum s-a zis, să ne împingem pe noi chiar fără voie spre virtute şi spre dragoste dacă nu avem dragoste, spre blândeţe, dacă suntem lipsiţi de aceasta. Să ne silim să avem inima miloasă şi iubitoare de oameni, să răbdăm ocări şi nesocotiri şi să rămânem lângă cei urgisiţi dacă nu avem încă aceasta deprindere: spre rugăciune, dacă n-am dobândit încă rugăciunea Duhului. De ne va vedea Dumnezeu luptându-ne astfel şi mânându-ne cu sila spre bine, chiar dacă inima noastră lucrează împotrivă, ne va da rugaciune adevărată, milă, răbdare, îndelungă îngăduinţă şi, simplu, ne va umple pe noi de toate roadele Duhului. Iar dacă cineva, deşi lipsit de celelalte virtuţi, se va sili poate numai spre rugăciune, ca să aibă darul rugăciunii, iar spre blândeţe, spre smerita cugetare, spre dragoste şi spre tot neamul bun al virtuţilor, încă şi spre credinţă tare şi spre încrederea în Hristos va fi cu nepăsare şi fără grijă, unuia ca acesta i se dă uneori rugăciunea harului în parte, întru veselie şi odihnă, de către Duhul cel bun, potrivit cu cererea lui; dar rămâne pustiu de celelalte bunătăţi, deoarece, cum s-a zis, nu se sileşte şi spre dobândirea acelora, nici nu-l roagă pe Hristos pentru ele.

    De aceea trebuie să se silească, chiar fără voie, spre virtuţile pomenite, cerând să le primească de la Dumnezeu; dar nu numai spre ele, ci şi spre desprinderea de a nu judeca vrednice nici măcar de rostit cuvintele nefolositoare şi cu totul fără rost; în schimb să se îndeletnicească pururi, cu gura şi cu inima, cu cuvintele lui Dumnezeu. Pe lângă aceasta, încă şi spre deprinderea de a nu se mânia şi de a nu striga. Toată amărăciunea, mânia şi strigarea să se depărteze de la voi. Şi spre deprinderea de a nu vorbi de rău pe cineva, de a nu judeca, de a nu se îngâmfa, ca văzându-l astfel Domnul împingându-se pe sine însuşi şi ducându-se cu sila, să-i dea putere ca să facă fără osteneală şi cu uşurinţă cele ce mai înainte nici cu sila nu puteau fi făcute din pricina răutăţii care sălăşluia în el. Atunci toate aceste îndeletniciri virtuoase i se vor face lui ca o fire. Căci Domnul, venind de mai înainte şi sălăşluindu-se în el, potrivit cu făgăduinţa, iar el, în Domnul, va împlini întru Acela, cu multă uşurinţă poruncile.

Sfîntul Simeon Metafrastul

Din aceiaşi categorie

DE CE SĂ MĂ CĂSĂTORESC?
02.04.2013 - Biroul de presă a Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

ANUNŢ!
03.05.2012 - Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

PREASFINȚITUL PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, A OFICIAT SFÎNTA ŞI DUMNEZEIEASCA LITURGHIE ÎN CATEDRALA EPISCOPALĂ ,,SF. BNC. CNZ. ALEXANDRU NEVSKI” DIN OR. UNGHENI
12.10.2014 - Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni si Nisporeni