RO | RU | EN

Calendar

Noutăți патриархия.ru

Panorama Mănastirii

Statistica vizitatori

Acum pe site: 12
Astăzi: 73
Săptămînal: 2234
Lunar: 11541
Pe 3 luni: 34958

CIRCULARĂ

IUBIREA CREŞTINĂ MILOSTIVĂ  FAŢĂ DE CEI ADORMIŢI

   Ancoraţi fiind în trăirea vieţii în Hristos, cu Hristos şi pentru Hristos, episcopia de Ungheni şi Nisporeni a venit anul acesta în întâmpinarea celor bolnavi şi săraci, printr-un program social-filantropic mântuitor. Pentru a veni în ajutorul celor săraci, la începutul anului am rugat pe autorităţile locale, primari, şi asistenţi sociali de a ne transmite la sediul episcopiei, numele şi situaţia celor aflaţi în suferinţă şi sărăcie în localităţile din cuprinsul episcopiei noastre.

   În aceste puţine rânduri doresc să fiu mulţumitor şi recunoscător celor ce au contribuit la identificarea persoanelor aflate în suferinţe. În felul acesta i-am antrenat şi pe laici în slujirea lui Hristos, descoperind şi trăind taina suferinţei şi vindecării umanităţii în Hristos doctorul şi vindecătorul sufletelor şi trupurilor noastre.

   Totodată, pentru a intensifica mesajul evanghelic a lui Hristos, dorim să venim în întâmpinarea persoanelor ce părăsesc această lume. Cultul morţilor, mai precis cinstirea cu evlavie şi respect a celor adormiţi în Domnul nostru Iisus Hristos, adică în nădejdea învierii şi a vieţii veşnice, face parte din manifestarea credinţei creştin-ortodoxe şi exprimă dragostea şi respectul pentru cei care au murit cu trupul, dar sunt vii cu sufletul, potrivit cuvintelor Mântuitorului: ,,Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac”. (Ioan. 11, 25-26).

    Trăind în această societate săracă şi dezumanizată, mulţi dintre creştinii ţării noastre au fost puşi în situaţia de a merge peste hotare pentru a munci şi a avea o sursă de existenţă materială. În asemenea situaţie mulţi dintre cei rămaşi sunt fără nici un sprijin, fiind daţi uitării. Apoi în momentul morţii nu vin nici la petrecerea lor spre cimitir. Uneori sunt puşi să fie înmormântaţi de către vecini sau poate şi de străini. Sunt daţi uitării de către cei dragi, trupeşte însă sufletul lor în aceste clipe se va afla în compania îngerilor, chiar dacă nimeni nu va însoţi funeraliile sale,  ne zice Sfântul Ioan Gură de Aur.  

   Episcopia de Ungheni şi Nisporeni, îngrijorată fiind de situaţia celor ce sunt chemaţi spre veşnicie, doreşte de a le uşura această cale prin rugăciune şi fapte de milostenie, urmând învăţăturii Sfântului Ioan Gură de Aur (407), care ne învaţă următoarele să venim în ajutorul celor decedaţi, căci precum jertfa lui Iov a iertat greşelile fiilor săi, atunci şi noi vom aduce uşurare morţilor pentru care ne rugăm şi facem milostenie. Apoi să nu uităm a veni în ajutorul celor plecaţi dintre noi. Pentru că toate acestea sunt pentru cel mort zice Sfântul Ioan Gură de Aur o preţioasă binefacere şi o mare uşurare. Aceasta este o dovadă a milostivirii dumnezeieşti. În acest sens, milostenia făcută pentru, sau în numele celor adormiţi, este o haină nepieritoare, deoarece puterea iubirii se extinde şi dincolo de mormânt. Credinţa că prin rugăciuni şi fapte de iubire putem ajuta pe cei dragi ai noştri mutaţi  din această viaţă ne dă nădejdea şi ne deschide perspectiva săvârşirii binelui în numele lor.

   De aceea aducem la cunoştinţă tuturor autorităţilor locale şi asistenţilor sociali din localităţile raioanelor: Ungheni, Călăraşi, Nisporeni şi Hânceşti, în cazul ctegoriilor social vulnerabile, care nu au cu ce să-i înmormânteze să apeleze la sediul episcopiei din oraşul Ungheni, unde li se vor oferi gratuit, scriu, cruci, lumânări, şi tot ce este necesar pentru a fi petrecut creştinul pe ultimul drum.

 Numărul de telefon pentru a contacta persoanele responsabile sunt următoarele: 078040007, sau 069259360.

   Dorim să oferim aceste daruri pentru cei adormiţi deoarece faptele milosteniei sunt faptele iubirii creştine pe care suntem îndemnaţi de Hristos să le trăim. Apoi şi cinstirea dată celor decedaţi este un act de iubire creştină, şi de mărturisire a dreptei credinţe.  

 

+ PETRU

 Prin harul lui Dumnezeu

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

Din aceiaşi categorie

C I R C U L A R Ă
02.07.2015 - Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

CIRCULARĂ PĂRINŢILOR PROTOPOPI ŞI CLERULUI EPISCOPIEI DE UNGHENI ŞI NISPORENI
07.06.2012 - Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

CIRCULARĂ PĂRINŢILOR PROTOPOPI ŞI CLERULUI EPISCOPIEI DE UNHGHENI ŞI NISPORENI
07.06.2012 - Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni