RO | RU | EN

Calendar

Noutăți патриархия.ru

Panorama Mănastirii

Statistica vizitatori

Acum pe site: 13
Astăzi: 492
Săptămînal: 3070
Lunar: 11635
Pe 3 luni: 34662

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A PREA SFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESATĂ PREACUCERNICILOR PROTOPOPI, PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICILOR PREOŢI ŞI DIACONI ŞI TUTUROR DREPT MĂRITORILOR CREŞTINI DIN DE DUMNEZEU PĂZITA EPISCOPIA DE UNGHENI ŞI NISPORENI HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI -L!

,

,Hristos Se naşte  - slăviţi-L! Hristos din ceruri – Întâmpinaţi-L”

Hristos pe pământ – înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul!”

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţii mei fii duhovniceşti în Domnul,

    Ziua Naşterii Domnului este una plină de căldură și binecuvântată, pentru că simțim dragostea lui Hristos Care S-a întrupat spre a Se putea întâlni cu noi după căderea și îndepărtarea noastră din Rai.

    Eram răniți de păcat, și El a venit ca doctor să ne tămăduiască, eram în pribegie, și El a venit ca prieten în locul pribegiei noastre, eram deznădăjduiți și El ne-a adus nădejdea, purtam o prea adâncă durere sufletească și trupească și El ne-a dăruit bucurie. Cum poate omul să nu iubească un asemenea Dumnezeu Care iubește, Care Se naște ca om, Care Se supune la o viață de emigrant în Egipt, Care trăiește toate condițiile tragice ale vieții pe care o trăiește omul și, în cele din urmă, Se jertfește spre a ne mântui?

    Astăzi cerul şi pământul s-au unit ,,Dumnezeu a venit pe pământ şi a dat posibilitate umanităţii de a se ridica la cer”. Importanţa unică a Naşterii Domnului constă în faptul că, făcându-Se om, Fiul lui Dumnezeu afirmă în modul cel mai desăvârşit cu putinţă valoarea omului. Iar toate acestea, pentru ca omul să fie renăscut la o nouă viaţă, în Duhul Sfânt, după tâlcuirea Sfântului Ioan Gură de Aur, care zice: „Fiul Lui Dumnezeu [...] S-a născut după Trup, ca tu să te naşti după Duh. [...]. Pentru că S-a născut din femeie, Se aseamănă cu noi; dar, pentru că nu S-a născut nici din sânge, nici din voinţa trupului, ci de la Duhul Sfânt, ne arată naşterea cea viitoare, pe care ne-o va dărui nouă de la Duhul. Marea taină a Întrupării Domnului a răsărit nu doar din adâncurile înţelepciunii lui Dumnezeu, ci, mai ales, din marea Lui milostivire. El S-a întrupat din iubirea Sa cea mare şi atotcuprinzătoare pentru noi făpturile Sale,  pentru a ne înnoi cu dragostea şi harul Său mântuitor. Amintim, aici, cuvintele înaripate ale Sfântului Ioan Gură de Aur despre Întrupare: „Taină minunată văd, cântecele păstorilor răsună în coruri pline de sens şi cântare îngerească ei cântă. Îngerii cântă, Arhanghelii melodiază, Heruvimii înalţă imne, Serafimii doxologesc. Toţi prăznuiesc, văzând pe Dumnezeu pe pământ şi pe om în ceruri, pe Cel de sus jos, din pricina Tainei Întrupării, şi pe cel de jos sus, din pricina iubirii de oameni. Astăzi, Betleemul a imitat cerul: în locul stelelor, primeşte pe îngeri cântând, iar, în locul soarelui,  face loc Soarelui dreptăţii. Nu cerceta cum se petrece acest lucru, căci unde vrea Dumnezeu, rânduiala firii este învinsă. A voit, a putut, S-a pogorât, a mântuit…”. Stăpânul cerului şi al pământului, lăsând slava, pe care din veci o avea de la Tatăl, Se pogoară la noi, oamenii, în chipul cel mai smerit, ca pe noi să ne ridice la ceruri. Între noi şi Dumnezeu nu mai este acea prăpastie adâncă dinainte de venirea Domnului. 

    Ziua de astăzi a adus neamului omenesc marea bucurie a nădejdii dobândirii vieţii veşnice. Într-adevăr, cel dintâi om, prin a cărui cădere în păcat am căzut cu toţii din Rai, primind drept pedeapsă firea noastră muritoare, nu a fost născut, ci făcut, fără tată şi fără mamă, doar prin lucrarea lui Dumnezeu. Cea dintâi stare a omului a fost: Adam făcut din pământ. A doua stare a omului este cea a creării femeii din coasta bărbatului. A treia stare a omului este cea a naşterii din bărbat şi femeie. A patra stare a lui Dumnezeu-om este cea a naşterii lui Hristos din femeie, fără bărbat. (…) Dar cea de-a patra stare le-a izbăvit pe primele trei. De fapt, oamenii din prima şi a doua stare au căzut şi au pricinuit cea de-a treia stare, în urma căderii, însă abia prin cea de-a patra stare au găsit mântuirea toate celelalte trei. 

Iubiţii mei fii sufleteşti,

    Praznicul Naşterii Domnului pentru noi este sărbătoarea familiei, în care acum două mii de ani, Hristos S-a născut din Fecioară în peşteră pentru noi, acum, Astăzi şi în fiecare zi, destinatarii naşterii suntem noi. Fiecare dintre noi este chemat să realizeze la nivel personal Naşterea lui Hristos în peştera sărăcăcioasă a sufletului său. Pentru mine şi pentru tine a vrut Hristos să Se nască în peşteră şi în staulul vitelor, ca tu, suflete, să nu te înspăimânţi de măreţia Lui, nici să te dezamăgeşti de micimea ta.

    Anul acesta în cuprinsul episcopiei pe care o arhipăstoresc a fost declarat ,,Anul tânărului şi redescoperirii valorilor moral-spirituale’’. Din întâlnirile pe care le am avut cu tinerii, am observat că ei sunt însetați de adevărul vieții celei pline de sens și nu de viața pătimașă pe care sunt tentați să o trăiască, în care, din păcate, mulți tineri văd ultimul sens al ei. De aceea prin toate imperativele misionare am încercat să conștientizăm că copiii sunt un dar şi o binecuvântare de la Dumnezeu pentru familie şi societate, pe care trebuie să-i preţuim şi să-i educăm în duhul Evangheliei lui Hristos şi a valorilor creştine. Creşterea copiilor trebuie susţinută prin cultivarea şi rodirea permanentă a darurilor Duhului Sfânt, prin rugăciune şi educaţie spre fapte bune. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă „părinţii să se îngrijească nu de modul cum vor dobândi bani pentru copiii lor, ci de modul cum vor dobândi evlavie şi bogăţie sufletească. Trebuie să-i educe astfel încât să nu aibă nevoie de multe lucruri, să nu cadă pradă dorinţelor vremurilor de astăzi. Trebuie încă să cerceteze cu atenţie când ies copiii lor din casă şi când se întorc, unde se duc şi cu cine se întovărăşesc. Dacă nesocotesc îndatoririle lor ca părinte, vor da răspuns în faţa lui Dumnezeu”.

    Pentru a întări tinerii spre o formare duhovnicească mai înaltă, pentru a le prezenta viaţa lor moral-spirituală în Hristos în anul dat au fost organizate mai multe seminarii, lecţii deschise, concursul Brain-Ring cu tematică religioasă, conferinţe de amploare în iulie şi semptembrie participând aproximativ 700 tineri cointeresaţi de viitorul vieţii lor.

    Astăzi văzând că societatea este secularizată de diferite noi idei moderniste, în care familia creştină se confruntă cu grave probleme de ordin social şi spiritual, moral şi economic, apărarea, promovarea şi consolidarea instituţiei sacre a familiei pe temelia valorilor evanghelice netrecătoare, pe bunătate şi responsabilitate, pe demnitate şi solidaritate trebuie să fie o preocupare permanentă a Bisericii şi a societăţii întregi. Dorind de a vindeca rănile familiei contemporane, de a veni în ajutorul ei, declarăm  în cuprinsul eparhiei noastre anul 2015: ,,Anul ocrotirii familiei creștine și lupta împotriva avortului, nici un copil separat de familie’. Problema avorturilor trebuie să fie o preocupare firească care să ne alarmeze pe fiecare. Familia fericită şi împlinită poate fi numai începând cu treimea familiară şi mai mult. Bucuria părinţilor este în primul rând copiii. Întreruperea sarcinei prin diferite metode începând cu cele de protejare sau de întrerupere spontană a fătului, face ca pe viitor tinerii să fie sterili şi inapţi de a perpetua neamul.

    Să încetăm să mai minţim. Minciuni de genul termenului de „întrerupere de sarcină“ - de parcă după întrerupere cândva o să o reiei ceva de la stadia de unde sa stopat; nu se reabilitează nimic deja. Apoi, faptul că avortul te scapă de copil; nu, copilul nu dispare, ci părinţii devin mama şi tată a unui copil mort. Ceea ce lipsește acum lumii noastre este educația pentru familie și importanța ei.

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

    Să facem din praznicul Crăciunului o adevărată sărbătoare a darurilor, primind, cu bucurie, vestea cea minunată a Naşterii lui Hristos, adusă în casele noastre de către preoţi sau micii colindători, care-i simbolizează pe magii de altădată!

    De aceea, cu sufletele fremătând de bucurie şi recunoştinţă, să cântăm şi noi, împreună cu sfinţii: „Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi, cu veselie, lăudaţi-L, popoare, că S-a preaslăvit!“

Al vostru rugător către Hristos-Domnul,

+PETRU,

 Prin harul lui Dumnezeu,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

Naşterea Domnului 2014/2015

Din aceiaşi categorie

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A PREASFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESATĂ PREACUCERNICILOR PROTOPOPI, PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICILOR PREOŢI ŞI DIACONI ŞI TUTUROR DREPT MĂRITORILOR CREŞTINI DIN DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPISCOPIE DE UNGHENI ŞI NISPORENI
18.04.2014 - Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

PASTORALĂ LA DUMINICA ORTODOXIEI, A PREASFINȚITULUI PETRU EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI
07.03.2014 - Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A PREA SFINŢITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, ADRESATĂ PREA CUCERNICILOR PROTOPOPI, PREA CUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREA CUCERNICILOR PREOŢI ŞI DIACONI ŞI TUTUROR DREPT MĂRITORILOR CREŞTINI DIN DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPISCOPIE DE UNGHENI ŞI NISPORENI
01.05.2013 - Biroul de presă a Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni