RO | RU | EN

Calendar

Noutăți патриархия.ru

Panorama Mănastirii

Statistica vizitatori

Acum pe site: 4
Astăzi: 89
Săptămînal: 1958
Lunar: 11358
Pe 3 luni: 31551

MESAJUL DE FELICITARE AL PREASFINȚITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI, ADRESAT PREACUVIOSULUI ARHIMANDRIT KIRIL (BRAGUŢA), PREŞEDINTELE DEPARTAMENTULUI EPARHIAL MĂNĂSTIRI ŞI VIAȚĂ MONAHALĂ, CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 37 ANI DE VIAȚĂ

Preacuviosului Arhimandrit KIRIL (Braguţa),

Preşedintele Departamentului Eparhial, Mănăstiri şi Viaţă Monahală,

şi Stareț al mănăstirii “Înălţarea Domnului”, Hîrjauca

 

În această zi deosebită pentru Preacuvioșia Voastră, Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia zilei de naştere.

Această zi aniversară, a 37 de ani, îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Consacrîndu-Vă din fragedă tinereţe, în totalitate viața slujirii Mîntuitorului Hristos și Bisericii Sale, V-ați recomandat ca un devotat slujitor, un iconom credincios al tainelor dumnezeiești, vrednic lucrător în ogorul Domnului, prin cuvînt și prin faptă, plin de iubire și dăruire de sine pentru mîntuirea oamenilor. Întotdeauna aţi îndeplinit fără cîrtire orice ascultare dată de mai marii Bisericii, iar dovadă în acest sens serveşte sfînta mănăstire Hîrjauca împreună cu toţi nevoitorii ei.

Trăirea şi activitatea preacuvioşiei Voastre Vă recomandă ca un bun administrator şi desăvârşit iconom al Tainelor Dumnezeişti, precum şi un iscusit povăţuitor pe calea care duce spre Hristos. Dovada activităţii jertfelnice depusă spre consolidarea şi edificarea Sfintei Mănăstiri „Înălţarea Domnului”, Hîrjauca, se vede de îndată ce păşeşti pragul acesteia.

Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu să binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți în sfântul așezământ monahal Hîrjauca, precum și în celelalte ascultări încredințate. Vă dorim, zile îndeungate, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în lucrarea de păstorire şi de administrare a mănăstirii Hîrjauca, sănătate trupească şi sufletească şi mulţi şi binecuvântaţi ani!

Suntem siguri că atotputernicul Dumnezeu  Vă va răsplăti truda în ogorul Maicii Domnului, iar noi cei care Vă cunoaştem  şi Vă preţuim mult,  ne rugăm pentru sănătate, tăria credinţei şi desăvîrşirea duhovnicească  a Preacuvioşiei Voastre.

 

Cu părintească dragoste și prețuire,

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni

Din aceiaşi categorie

PREASFINŢITUL PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI, A SĂVÎRŞIT SFÎNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE LA MĂNĂSTIREA „CUVIOASA PARASCHEVA” HÎNCU
16.02.2014 - Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

DE CARE LUCRURI SE TEME DIAVOLUL
20.10.2016 - Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

MESAJ DE FELICITARE ADRESAT PREACUCERNICULUI PROTOIEREU NICOLAE OLARAȘU, PREȘEDINTELE DEPARTAMENTULUI EPARHIAL, PROBLEME LITURGICE ȘI DE PASTORAȚIE, CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 65 ANI DE VIAȚĂ
11.11.2015 - Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni