RO | RU | EN

Calendar

Noutăți патриархия.ru

Panorama Mănastirii

Statistica vizitatori

Acum pe site: 7
Astăzi: 59
Săptămînal: 2146
Lunar: 8686
Pe 3 luni: 31953
 • A AVUT LOC ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI BISERICESC-OBȘTESC PE LÂNGĂ PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII PENTRU ÎNVEȘNICIREA MEMORIEI NOILOR MUCENICI ȘI MĂRTURISITORI AI BISERICII RUSE

     Miercuri 2 noiembrie 2016 în catedrala Hristos Mîntuitorul din Moscova, sala roşie sub preşedinţia Mitropolitului IUVENALIE, de Crutiţc şi Colomensc,  a avut loc şedinţa consiliului bisericesc-obștesc pe lângă Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii pentru înveșnicirea memoriei noilor mucenici și mărturisitori ai Bisericii Orotdoxe Ruse.

    Ordinea de zi:

 • DĂM START CAMPANIEI PROMOVATE DE ASOCIAȚIA TINERILOR ORTODOCȘI DIN MOLDOVA: „EȘTI PRIETENUL MEU REAL? LASĂ NETUL, FII ALĂTURI!

      În perioada 1-13 noiembrie dăm start campaniei promovate de Asociația Tinerilor Ortodocși din Moldova:„Ești prietenul meu real? lasă netul, fii alături!”, ediția a III-a. Acest proiect promovează prietenia nu prin rețelele de socializare de la distanță ci o comunicare directă între tinerii de astăzi.

 • SĂ SILIM INIMA NOASTRĂ SPRE VOIA LUI DUMNEZEU

      Cel ce vine la Hristos, trebuie la început să se atragă de la sine cu sila spre bine, chiar dacă nu vrea inima. Căci zice Domnul: ,,Împărăţia lui Dumnezeu se ia cu sila şi silitorii o răpesc pe ea”. De aceea tot El zice: ,,Nevoiţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă”. Drept aceea trebuie, cum s-a zis, să ne împingem pe noi chiar fără voie spre virtute şi spre dragoste dacă nu avem dragoste, spre blândeţe, dacă suntem lipsiţi de aceasta. Să ne silim să avem inima miloasă şi iubitoare de oameni, să răbdăm ocări şi nesocotiri şi să rămânem lângă cei urgisiţi dacă nu avem încă aceasta deprindere: spre rugăciune, dacă n-am dobândit încă rugăciunea Duhului. De ne va vedea Dumnezeu luptându-ne astfel şi mânându-ne cu sila spre bine, chiar dacă inima noastră lucrează împotrivă, ne va da rugaciune adevărată, milă, răbdare, îndelungă îngăduinţă şi, simplu, ne va umple pe noi de toate roadele Duhului.

 • ACT FILANTROPIC LA HÎNCEȘTI

      Сu binecuvintarea Preasfintitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, parohul bisericii ,,Nasterea Maicii Domnului” din sat. Buțeni, r. Hîncești, Preotul Vasile PREPELIȚĂ, împreună cu o creștină de bună credință au vizitat Centru de plasament temporar ,,BRÎNDUȘA” din or. Hîncești, și casa de bătrîni și invalizi din Sarata Galbena, raionul Hîncești, Aducind în dar copiilor diferite cărți, rechizite școlare, băntulețe pentru fete și cîte o icoana cu chipul Maicii Domnuui,  dar bătrinilor cîte o pereche de ciorapi și la fel cîte o icoana. Ca să ridice dispozitia la toți au oferit cîte o înghețată, copiii au fost nespus de bucuroși, dar unii bătrîni cu lacrimi în ochi mărturiseau că au uitat deja gustul înghețatei.  

 • ÎNDEMNURI PENTRU PRIETENII ADEVĂRATE

      Dacă ai prieteni, fugi de întâlnirile dese cu ei, căci numai întâlnindu-te rar cu dânşii le vei fi de folos. Iar, dacă vezi că îţi vine prin ei vreo vătămare, cu nici un chip nu te mai apropia de dânşii. Trebuie să ai ca prieteni pe cei ce pot fi de folos şi de ajutor vieţuirii tale. Fugi şi de întâlnirile cu bărbaţii răi şi războinici, şi cu nici unul din aceştia să nu locuieşti împreună; ba şi de sfaturile lor cele de nimica să te lepezi. Căci nu locuiesc lângă Dumnezeu şi nici statornicie n-au. Prietenii tăi să fie bărbaţii paşnici, fraţii duhovniceşti şi părinţii sfinţi; căci pe aceştia şi Domnul îi numeşte aşa zicând: ,,Mama mea, fraţii şi părinţii mei aceştia sunt, care fac voia Tatălui Meu cel din Ceruri”.

CUGETĂRI DUHOVNICEŞTI ALE CUVIOŞILOR DE LA OPTINA

    Gândind că vei afla iubirea lui Dumnezeu în sentimente consolatoare, tu nu-L cauţi pe Dumnezeu, ci pe tine însuţi, adică propria ta consolare, şi ocoleşti adevărata cale a suferinţei care duce la El, pentru că te socoteşti pierdut fără această consolare. Stareţul Macarie de la Optina

    În fiecare seară să vă cercetaţi pe voi înşivă şi să vă pocăiţi de păcatele voastre. Cercetarea vieţii noastre ne povăţuieşte la cunoaşterea neputinţei noastre şi la pocăinţă. Iar pocăinţa ne povăţuieşte la neîncetată pomenire a lui Dumnezeu şi a morţii. Celui care flecăreşte nu-i este cu putinţă să trăiască cu trezvie. Acesta va avea în permanenţă împrăştierea minţii. Din tăcere se naşte liniştea, iar din linişte rugăciunea. Stareţul Varsanufie de la Optina


Сiteşte întregul articol >>

SĂ NU ÎMPLINEŞTI ÎN VREO PRIVINŢĂ VOIA VRĂJ¬MAŞILOR SUFLETULUI

    Sfântul Ioan Scărarul spune că gândurile pe care nu le descoperim părintelui duhovnicesc ajung să fie săvârşite cu fapta şi ca, dimpotrivă, rănile descoperite nu se înrăutăţesc, ci mai vârtos se tămăduiesc. Din propria experienţă vedem că fără ajutorul lui Dumnezeu omul este din cale-afară de neputincios în lupta duhovnicească. După cum spune Cuviosul Marcu Ascetul, în această luptă avem un Ajutător tainic, ascuns în noi la vremea botezului, pe Hristos, Cel nebiruit. El ne va ajuta în această luptă. Aruncă-te în mâna preamarii Lui milostiviri. Aşijderea, aleargă neîncetat şi la Ocrotitoarea noastra, la Stăpâna Pururea Fecioară Maria, cântând cât mai des cântarea bisericească: „Nu avem altă nădejde sau ajutor afară de tine, Stăpînă, tu ne ajută; în tine nădăjduim şi cu tine ne lăudăm, că robii tăi suntem: să nu fim ruşinaţi.”

    Tulburarea şi nedumerirea merg până la puţinătate de suflet şi deznădejde. Pricina tuturor acestora stă în trufi, în nepricepere şi în necunoaşterea luptei duhovniceşti.


Сiteşte întregul articol >>

PREASFINŢITUL PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI ÎN VIZITĂ ÎN EPARHIA DE TIRASPOL ŞI DUBĂSARI PE MARGINEA DOSARELOR CANDIDAŢILOR SPRE CANONIZARE - IEROMONAHUL VICHENTIE (CHIMITIUC) ŞI MAICA SA GLICHERIA

   Luni, 24 octombrie 2016Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, preşedintele Comisiei Bisericii Ortodoxe din Moldova pentru canonizarea sfinţilor, cu învoirea Înaltpreasfinţitului SAVA, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari s-a deplasat în Eparhia de Tiraspol şi Dubăsari, în vizită de lucru, pentru a cerceta dosarele şi materialele candidaţilor spre canonizare – ieromonahul Vichentie (Chimitiuc) şi maica sa Glicheria, care au primit martiriul în chinuri grozave, la data de 17 ianuarie 1957, în propria casă, din satul Taşlîc, raionul Grigoriopol.


Сiteşte întregul articol >>

PREASFINŢITUL PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI A ÎNTRUNIT TOŢI STAREŢII ŞI STAREŢELE MĂNĂSTIRILOR DIN CUPRINSUL EPISCOPIEI NOASTRE ÎNTR-O ADUNARE EXTRAORDINARĂ

  Duminică, 23 octombrie 2016, după oficierea Sfintei Liturghii în parohia „Cuv. Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești, r. Nisporeni, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, a întrunit toţi stareţii şi stareţele mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei noastre într-o Adunare Extraordinară, în incinta mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” din aceiași localitate.

  Președintele Departamentului Eparhial Mănăstiri și Viață monahală, Arhimandritul KIRIL (Braguța) a raportat Ierarhului despre starea moral-duhovnicească din toate mănăstirile din cuprinsul Eparhiei noastre.


Сiteşte întregul articol >>

LITURGHIE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA „CUV. AMBROZIE DE LA OPTINA” DIN SATUL VĂRZĂREȘTI, RAIONUL NISPORENI

    23 octombrie 2016, În duminica a XVIII-a după Rusalii cînd prăznuim și pe Cuviosul Ambrozie de la Optina, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a Liturghisit în parohia Cuv. Ambrozie de la Optina din s. Vărzărești, r. Nisporeni, care își sărbătorește Hramul.

    În dimineața zilei Chiriarhul a fost întîmpinat de protopopul circumscripției Nisporeni, Protoiereul Vitalie COZARI și parohul bisericii sus numite Preotul Serghei NOVAC, împreună cu creștinii veniți la rugăciune.


Сiteşte întregul articol >>

A FOST ALEASĂ CANDIDATURA ARHIMANDRITULUI SILUAN (ŞALARI) PENTRU TREAPTA DE EPISCOP DE ORHEI, VICAR AL MITROPOLIEI CHIȘINĂULUI ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE

    Vineri, 21 octombrie 2016, sub președinția Sanctității Sale, Patriarhului KIRIL, s-a desfășurat ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. Din partea Bisericii Ortodoxe din Moldova, la eveniment a participat și Înaltpreasfințitul Mitropolit VLADIMIR, în calitate de membru permanent al Sfântului Sinod al BORu.

    În cadrul ședinței, conform raportului Înaltpreasfințitul Mitropolit VLADIMIR, adresat Sanctității Sale, Patriarhului KIRIL și Sfântului Sinod al BORu, Sfântul Sinod a decis alegerea Precuviosului Arhimandrit SILUAN (Șalari) în treapta de Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.


Сiteşte întregul articol >>

CAUZA NECAZURILOR SUNT PĂCATELE NOASTRE

     Nouă, toate necazurile ne vin de la greşeli, nu de la Dumnezeu. El numai le îngăduie şi spală cu ele vinovăţiile noastre. Oamenii însă tare greu pricep că îndreptarea prin necazuri dovedeşte nu părăsirea lui Dumnezeu, ci milostivirea Lui. Ba chiar prin aceea ştim că Dumnezeu are grijă de noi, dacă vom avea necazuri. Fiind atotbun şi atotînţelept, ne poartă de grijă şi ne spală, cu milostivire, ori vrem, ori nu vrem, ori pricepem acum, ori vom înţelege pe urmă. Căci: "Dumnezeu este îndelung răbdător şi mult milostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă". El aşteaptă o vreme să vadă: ne grăbim noi cu pocăinţa de bunăvoie sau nu; învăţăm din necazurile altora sau aşteptăm să ne spargem şi noi capul de ele, ca şi ei?

     Dumnezeu vrea să ajute pe toţi, dar nu toţi primesc purtarea Sa de grijă. Aşa se face că sunt oameni păcătoşi care n-au necazuri. Pe aceştia i-a lepădat Dumnezeu. Căci ştiindu-le firea, precum că nu au leac şi nu pricep nimic din ocârmuirea Sa, îi lasă în păcatele lor. Aceştia sunt cei de care zice David că: ,,N-au nici o suferinţă până la moarte şi sunt plini de sănătate; cu oamenii la ostenele nu iau parte şi nu sunt supuşi la bătăi ca ceilalţi oameni”.


Сiteşte întregul articol >>

PILDE CU TÎLC DUHOVNICESC – BUNĂTATEA

    Un sătean rău şi fără teamă de Dumnezeu, prinzând în fâneaţa sa un bou al vecinului său, îl lovi şi-i rupse un picior. 
     Vecinul, care era un om bun şi credincios, găsi, în altă zi, în ţarina sa, oile celui care-i lovise boul. 
I le aduse în curte şi-i zise: 
     - Iată, vecine, am găsit oile tale în ţarina mea, şi ţi le-am adus. 
     Săteanul cel rău se ruşină şi-i zise:
     - Tu vecine, eşti mai bun ca mine… 
     Vecinii se făcură prieteni buni din ziua aceea.


Сiteşte întregul articol >>

SĂ FIM MAI BUNI – SEMINAR CU TINERII GIMNAZIULUI „M. EMINESCU” OR. NISPORENI

    În data de 20 octombrie 2016, cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, în Gimnaziul „M.Eminescu” din or. Nisporeni, a fost desfășurat un seminar pe tema: „Sfânta Scriptură – de la citire la fapte”, conferențiari fiind Pr. Marcel OLARUprofesor de religie la acest gimnaziu și  Pr. Leonid ȚUGULEAMembru al Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, r-nul Nisporeni.


Сiteşte întregul articol >>

PILDE CU TÎLC DUHOVNICESC – CUGETAREA LA CELE SPRE MÎNTUIRE

    Un preot trecea, într-o zi, pe un drum de tarină. 
    Un sătean necredincios își bătea boii - și zbiera tot felul de înjurături.
Preotul îi zise: 
    - De ce te osândești la pedeapsă veșnică? 
    Omul necredincios îi răspunse: 
    - Eu nu pot crede, părinte, în acestea... Căci dacă Dumnezeu a hotărât să mă scape, ori ce-aș face, voi fi mântuit. Și, dimpotrivă, dacă a hotărât să fiu osândit, - orice aș face bun, degeaba este ...  


Сiteşte întregul articol >>

DE CARE LUCRURI SE TEME DIAVOLUL

    Odată, pe cînd fericitul Ioan Bostrinul se afla cu treburi în Antiohia Siriei, au fost duse la el 4 femei demonizate, care spuneau multe, fiind înrîurite de diavoli.

    Ioan, ascultîndu-le, le-a întrebat despre diferite lucruri, cum ar fi căderea demonilor din rai, despre fructul pe care l-a mîncat Adam, despre şarpe şi altele, pe care nu le vom spune aici, din pricina slăbiciunii multora. Însă, pe două dintre acestea, care sunt spre zidirea sufletului, le vom povesti în continuare.


Сiteşte întregul articol >>

SEMINAR: ÎNVĂȚĂM DIN GREȘELILE ALTORA

    În data de 19.10.2016 , în incinta Episcopie de Ungheni şi Nisporeni, cu binecuvîntarea Chiriarhului locului, Preasfințitul Episcop PETRU, a avut loc întrunirea cu voluntarii ATOM. Tinerii au vizionat filmul „Oferă-mi un adăpost”, care  descrie soarta unei adolescente de 16 ani  în momentul cel mai complicat al vieţii sale. Rămâne singură într-o lume indiferentă , cu un copil nedorit de nimeni şi cu o mamă care îşi aminteşte de ea doar cînd vine vorba de bani.


Сiteşte întregul articol >>

LUMEA ARE NEVOIE DE FAPTE NU DE CUVINTE

      Dacă am putea face noi tot ce învăţăm pe alţii, am fi sfinţi! Eu învăţam pe alţii să aibă răbdare în suferinţă. Acum când sunt în suferinţă, văd că nu am deloc răbdare. 

     Un frate mă întreba: ,,Se poate ca în timpul suferinţei să potolim durerea cu rugăciunea?”. Aici este darul lui Dumnezeu, i-am răspuns eu. Dragostea duhovnicească biruieşte durerea, cum spune Hristos despre femeia care este în chinurile naşterii, că după naştere uită durerea“că s-a născut om pe lume“.

   Mare lucru este, părinte, a ne alătura cu cel ce pătimeşte, să luam parte la durerea lui. Să cerem ajutor de la Dumnezeu, ca să putem trece cu bine valurile acestei vieţi. Dacă nu poţi face fapta bună, nu este păcat; iar dacă poţi s-o faci şi nu o faci, este păcat. Când darul lui Dumnezeu se apropie de inima omului, atunci toate i se par uşoare; iar când se depărtează harul, atunci toate i se par grele. Atunci suferă, strigă şi plânge, cum face şi copilul părăsit de mama lui.


Сiteşte întregul articol >>

SĂ AI ÎN MINTE PURUREA ZIUA SFÎRŞITULUI TĂU

    Frate, aşteaptă în fiecare zi ieşirea ta şi te găteşte către călătoria aceea. Că, în ceasul întru care nu te aştepţi, înfricoşătoarea poruncă va veni şi vai aceluia ce se va afla nepregătit.

    Iar de eşti tînăr de multe ori vrăjmaşul îţi pune în gînd, zicînd: „Eşti încă tînăr, îndulceşte-te de dulceţile vieţii şi la bătrîneţe te vei pocăi. Că ştii pe mulţi îndulcindu-se şi de dulceţile acestea de aici şi, la urmă pocăindu-se, dobîndesc şi bunătăţile cereşti. Şi tu ce voieşti să-ţi chinuieşti trupul încă din tinereţe? Vezi, nu cumva şi în boală să cazi”.


Сiteşte întregul articol >>

COMUNICAREA DINTRE TINERI ȘI PREOȚI ÎN S. BĂRBOIENI, NISPORENI

     ”Credința îl duce pe om la frică. Ce frică? Frica de păcat! Omul se teme sănu-L supere pe Dumnezeu. Cel ce se teme se smerește și smeritul are pe Duhul Sfânt în el.”- Cuviosul Filothei Zervakos.

     Pe data de 17 octombrie 2016, în incinta Instituției Publice Gimnaziul Bărboieni, Preotul Leonid Țugulea - Membru al Sectorului Eparhial Activitate Pastorală Pentru Tineret din Nisporeni, alături de Preotul Paroh  Anton Chirica, predau o lecție elevilor din gimnaziu în care se discută despre Dreapta Credință în viața tinerilor. 


Сiteşte întregul articol >>

CEA MAI MARE MILĂ ESTE MILA DE SUFLETUL NOSTRU

    Putem face referire la mila trupească şi la mila sufletească; putem ajuta material pe cineva, dar putem ajuta, la fel de bine sau poate chiar mai mult, spiritual. Putem oferi un sfat care salvează un om de la ştreang, de exemplu. Putem avea milă de sufletele celor de lângă noi, îndemnând la mântuire şi oferind ca exemplu viaţa proprie. Cea mai puternică milă şi mai de folos este mila cu propriul suflet. Şi este un aspect care nu trebuie nicidecum neglijat, pentru că putem hrăni pe alţii numai fiind noi înşine hrăniţi, ca să avem forţă la a împlini acest bine. Şi când spun hrană mă refer în primul rând la cea spirituală. Cel care se hrăneşte spiritual – prin rugăciune, prin fapte bune, care este expresia credinţei noastre – împlineşte mila faţă de sine însuşi, prin grija pentru propriul suflet.


Сiteşte întregul articol >>

HOTĂRÂRILE SINODULUI BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA DIN 18 OCTOMBRIE

 

  Astăzi, 18 octombrie, la reședința mitropolitană, sub președinția Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir au demarat lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

   La întrunire au participat toți arhiereii din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, după cum urmează: ÎPS Arhiepiscop Sava de Tiraspol și Dubăsari, PS Episcop Anatolie de Cahul și Comrat, PS Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni, PS Episcop Marchel de Bălți și Fălești și PS Episcop Nicodim de Edineț și Briceni, PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și al întregii Moldove.


Сiteşte întregul articol >>

AU DEMARAT LUCRĂRILE SINODULUI BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA

    Astăzi, 18 octombrie 2016, la reședința mitropolitană, sub președinția Înaltpreasfințitului Mitropolit VLADIMIR au demarat lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.


Сiteşte întregul articol >>

TINERII DIN LĂPUȘNA AU PARTICIPAT LA O NOUĂ ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT DESFĂȘURAT DE ATOM

     În perioada 17 – 23 octombrie 2016 se desfășoară Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2016 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediția a X-a. În acest context echipa de voluntari ATOM, Filiala Lăpușna, cu ajutorul parohului din sat Protoiereul Serghei SLĂNINĂ, a făcut curățenie într-un părculeț din comună. Activitatea nu a durat mult, dar totuși a fost obositoare. Astfel, după cîteva ore de lucru, echipa de voluntari a fost așteptată la o agapă frățească, fiindcă, după muncă și răsplată.


Сiteşte întregul articol >>

TREPTELE IUBIRII DE VRĂJMAȘI

    Multe religii recomandă iubirea aproapelui; creștinismul singur cere iubirea vrăjmașilor. În această privință Noul Testament este în ruptură cu Vechiul Testament, deoarece în legea veche se spune: „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte…” (Is 21, 24-25).

      Hristos Însuși semnalează această singularitate și ruptură atunci cînd spune: „Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit și Eu pe voi” (In 13, 34-35).  Apoi zice: „Ați auzit că s-a zis: ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Eu însă vă spun vouă: cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i-l și pe celălalt… Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvîntați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc…” (Mt 5, 38-39, 43-45)

     De a nu face cuiva rău, ci bine, este nevoie de iubire. Iubirea e o dispoziție lăuntrică ce nu poate fi descrisă într-un mod adecvat. Îi putem însă preciza condițiile și manifestările. În acest fel e posibil ca, urmînd indicațiile Părinților, să definim diferitele trepte ale iubirii de vrăjmași, de la cele mai elementare pînă la cele mai înalte.Iată ce spune sf. Ioan Gură de Aur:
1. Prima treaptă, e de a nu face primii răul.


Сiteşte întregul articol >>

PREOTUL ÎN COMUNICARE CU TINERII DIN GROZEȘTI

    În data de 17 octombrie 2016, în Gimnaziul Comunei Grozești, preotul Leonid Țugulea, Membru al Sectorului Eparhial, Activitate Pastorala pentru Tineret, a prezentat un seminar despre necesitatea citirii Sfintei Scripturi, tema seminarului: ,,Sfânta Scriptura - de la citire la fapte"

    Invitatul la fel a comunicat despre ctitorul a doua mănăstiri care-și are obârșia din Grozești, Preotul Mina Dobzeu, care la vârsta de 13 ani a intrat ca frate la Mănăstirea Hîncu, unde rămâne până în 1938. Între anii 1996-2002 a îndeplinit funcția de consilier cultural-misionar al Episcopiei Hușilor. Unde locuiește și astăzi.


Сiteşte întregul articol >>

ÎNALTE DISTINCȚII BISERICEȘTI PENTRU CTITORII MĂNĂSTIRII HÎNCU

    Luni, 17 octombrie 2016, cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Mitropolit VLADIMIR, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a decorat cu Ordinul „Sf. Ștefan cel Mare” gr. II, pe domnii academicieni Stanislav GROPPA, Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe RM,  Profesor Universitar, Doctor habilitat în ştiinţe medicale, Medic Neurolog și Aurel BĂTRÎNAC, șeful departamentului cardiochirurgie Spitalul Clinic Republican, chirurg cardiovascular, doctor în medicină, conferențiar cercetător.


Сiteşte întregul articol >>

PREASFINȚITUL EPISCOP PETRU, A OFICIAT CUNUNIA TINERILOR ANDREI ȘI ANA

  Dupa liturghia oficiată la mănăstirea Hîncu Preasfințitul PETRU , Episcop de Ungheni și Nisporeni,   sa deplasat în satul Vărzareștii Noi raionul Călărași aici la Biserica "Minunea Sfîntului Arhanghel Mihail" a savirsit Taina Sfintei Cununii asupra tinerilor Andrei și Ana , Ana este fiica Protoiereului Grigorie Dodon paroh a Bisericii sus numite si protopop al Circumscripției   Călărași , la aceasta taina a luat parte secretarul Episcopiei Protoiereul Vadim Corostinschi secretarul Episcopului Arhidiaconul Dometean Redco  Protoiereul Ștefan Rimbu si Protodiacon Victor Rotari.

   În cuvîntul său de felicitare adresat mirilor, Ierarhul le-a urat ca legătura dragostei care-i unește în prezent și care a fost binecuvîntată la această slujbă să nu slăbească pînă la sfîrșitul vieții lor, întărită fiind prin credință, rugăciune, susținere reciprocă și naștere de prunci.


Сiteşte întregul articol >>

ÎN DUMINICA A XVII- A DUPĂ RUSALII PREASFINŢITUL PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI A LITURGHISIT LA MĂNĂSTIREA „CUVIOASA PARASCHEVA” HÎNCU

    16 octombrie 2016. În Duminica a XVII- a dupa Rusalii, Presfințitul PETRU,  Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în  biserica de vară ,,Cuvioasa Parascheva” din complexul mănăstirii Hîncu.

       Chiriarhul a fost întîmpinat de stareţa mănăstirii, Egumena PARASCHEVA (Cazacu) împreună cu obştea monahală şi pelerinii veniţi la rugăciune. Alături de Ierarh, au liturghisit, soborul de preoți și diaconi slujitori a sfintei mănăstiri.

    În cadrul Sfintei Liturghii după citirea pericopei evanghelice, Preasfinţitul PETRU, a explicat ideia evangheliei de astăzi: “Iubirea vrajmasilor”


Сiteşte întregul articol >>

DEOSEBIREA ÎNTRE LUCRAREA SFÂNTULUI DUH ȘI A CELUI RĂU

    Aş mai dori însă, eu nevrednicul Serafim, să-ţi explic, care este deosebirea între lucrarea Sfântului Duh, Care pune tainic stăpânire pe inimile celor ce cred în Domnul Iisus Hristos, şi lucrarea întunecată a păca­tului care se sălăşluieşte în noi ca un hoţ, îndemnat de diavolul.

    Duhul Sfânt ne pune în gând cuvintele lui Hristos şi lucrează în armonie cu El, călăuzindu-ne paşii, cu demnitate şi bucurie, pe calea păcii. Lucrarea duhului drăcesc, potrivnic lui Hristos, ne îndeamnă la revoltă şi ne înrobeşte desfrâului, mândriei şi ego­ismului.

    „Adevărat, adevărat, zic vouă: „Cel care crede în Mine are viaţă veşnică” (Ioan 6, 47). Cel care, prin credinţa sa în Hristos, are pe Duhul Sfânt, chiar dacă face păcat care-1 duce la moarte sufletească, nu va muri pentru totdeau­na, ci va reînvia prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, Care a luat asupra Lui păcatele lumii şi Care dă gratuit har peste har.


Сiteşte întregul articol >>

 <123456 >  ... 191