RO | RU | EN

Calendar

Noutăți патриархия.ru

Panorama Mănastirii

Statistica vizitatori

Acum pe site: 9
Astăzi: 59
Săptămînal: 2146
Lunar: 8686
Pe 3 luni: 31953
 • A AVUT LOC ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI BISERICESC-OBȘTESC PE LÂNGĂ PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII PENTRU ÎNVEȘNICIREA MEMORIEI NOILOR MUCENICI ȘI MĂRTURISITORI AI BISERICII RUSE

     Miercuri 2 noiembrie 2016 în catedrala Hristos Mîntuitorul din Moscova, sala roşie sub preşedinţia Mitropolitului IUVENALIE, de Crutiţc şi Colomensc,  a avut loc şedinţa consiliului bisericesc-obștesc pe lângă Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii pentru înveșnicirea memoriei noilor mucenici și mărturisitori ai Bisericii Orotdoxe Ruse.

    Ordinea de zi:

 • DĂM START CAMPANIEI PROMOVATE DE ASOCIAȚIA TINERILOR ORTODOCȘI DIN MOLDOVA: „EȘTI PRIETENUL MEU REAL? LASĂ NETUL, FII ALĂTURI!

      În perioada 1-13 noiembrie dăm start campaniei promovate de Asociația Tinerilor Ortodocși din Moldova:„Ești prietenul meu real? lasă netul, fii alături!”, ediția a III-a. Acest proiect promovează prietenia nu prin rețelele de socializare de la distanță ci o comunicare directă între tinerii de astăzi.

 • SĂ SILIM INIMA NOASTRĂ SPRE VOIA LUI DUMNEZEU

      Cel ce vine la Hristos, trebuie la început să se atragă de la sine cu sila spre bine, chiar dacă nu vrea inima. Căci zice Domnul: ,,Împărăţia lui Dumnezeu se ia cu sila şi silitorii o răpesc pe ea”. De aceea tot El zice: ,,Nevoiţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă”. Drept aceea trebuie, cum s-a zis, să ne împingem pe noi chiar fără voie spre virtute şi spre dragoste dacă nu avem dragoste, spre blândeţe, dacă suntem lipsiţi de aceasta. Să ne silim să avem inima miloasă şi iubitoare de oameni, să răbdăm ocări şi nesocotiri şi să rămânem lângă cei urgisiţi dacă nu avem încă aceasta deprindere: spre rugăciune, dacă n-am dobândit încă rugăciunea Duhului. De ne va vedea Dumnezeu luptându-ne astfel şi mânându-ne cu sila spre bine, chiar dacă inima noastră lucrează împotrivă, ne va da rugaciune adevărată, milă, răbdare, îndelungă îngăduinţă şi, simplu, ne va umple pe noi de toate roadele Duhului.

 • ACT FILANTROPIC LA HÎNCEȘTI

      Сu binecuvintarea Preasfintitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, parohul bisericii ,,Nasterea Maicii Domnului” din sat. Buțeni, r. Hîncești, Preotul Vasile PREPELIȚĂ, împreună cu o creștină de bună credință au vizitat Centru de plasament temporar ,,BRÎNDUȘA” din or. Hîncești, și casa de bătrîni și invalizi din Sarata Galbena, raionul Hîncești, Aducind în dar copiilor diferite cărți, rechizite școlare, băntulețe pentru fete și cîte o icoana cu chipul Maicii Domnuui,  dar bătrinilor cîte o pereche de ciorapi și la fel cîte o icoana. Ca să ridice dispozitia la toți au oferit cîte o înghețată, copiii au fost nespus de bucuroși, dar unii bătrîni cu lacrimi în ochi mărturiseau că au uitat deja gustul înghețatei.  

 • ÎNDEMNURI PENTRU PRIETENII ADEVĂRATE

      Dacă ai prieteni, fugi de întâlnirile dese cu ei, căci numai întâlnindu-te rar cu dânşii le vei fi de folos. Iar, dacă vezi că îţi vine prin ei vreo vătămare, cu nici un chip nu te mai apropia de dânşii. Trebuie să ai ca prieteni pe cei ce pot fi de folos şi de ajutor vieţuirii tale. Fugi şi de întâlnirile cu bărbaţii răi şi războinici, şi cu nici unul din aceştia să nu locuieşti împreună; ba şi de sfaturile lor cele de nimica să te lepezi. Căci nu locuiesc lângă Dumnezeu şi nici statornicie n-au. Prietenii tăi să fie bărbaţii paşnici, fraţii duhovniceşti şi părinţii sfinţi; căci pe aceştia şi Domnul îi numeşte aşa zicând: ,,Mama mea, fraţii şi părinţii mei aceştia sunt, care fac voia Tatălui Meu cel din Ceruri”.

PĂCATELE OAMENILOR ÎNTĂRÎTĂ MÎNIA LUI DUMNEZEU

    Niciodată nu s-a auzit, în veacurile trecute de atîtea nelegiuiri cum sunt astăzi, mii şi mii de avorturi, desfrînări nemaiînchipuite şi tot felul de fărădelegi. De aceea se cutremură pămîntul, cerînd să înghită pe păcătoşi, pe criminalii de prunci, pe desfrînaţi, pe mîndri, pe invidioşi, pe hoţi, pe lacomi şi zgîrciţi. De aceea zice Domnul: ,,Vă voi da căpetenii după inimile şi faptele voastre”. Pentru păcatele cele multe va veni mînia lui Dumnezeu.

    Astăzi oamenii alunecă din rău în mai rău. Neînfrînaţi sunt azi poporul şi clerul, ca şi caii cei nărăvaşi aleargă spre păcat. Nu se mai gîndesc oamenii cu adevărat la Dumnezeu, la moarte, la judecată. Toţi sunt preocupaţi de plăcerile şi poftele trupeşti, iar pentru aceasta, mare mînie va veni de la Dumnezeu peste noi.  Cu toate că oamenii fac multe şi mari păcate, nu mai au mustrare de conştiinţă pentru păcatele săvîrşite. Se mai spovedesc unii cîte odată, dar fără să se pocăiască sincer, întorcîndu-se din nou la păcatele făcute.


Сiteşte întregul articol >>

PREASFINȚITUL EPISCOP PETRU A VIZITAT MĂNĂSTIREA ”HÎRJAUCA” ȘI ”FRUMOASA”

 

În după-amiaza zilei de vineri, 14 octombrie 2016Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a vizitat Mănăstirile ”Hîrjaica” și ”Frumoasa” din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni.

    Prima mănăstire vizitată de Chiriarh a fost mănăstirea „Înălțarea Domnului” Hîrjauca, aici starețul mănăstirii, Arhimandritul KIRIL (Braguța) care este și Președintele Sectorului Eparhial, Mănăstiri și Viață Monahală, a prezentat Stăpînului un raport de activitate a mănăstirii mai ales a lucrărilor de renovare a mănăstirii.


Сiteşte întregul articol >>

FORTĂREAȚA DUHOVNICEASCĂ A HÂRBOVĂȚULUI ÎMBRĂCATĂ ÎN HAINE DE SĂRBĂTOARE

   Ziua de 14 octombrie pentru țara noastră este una plină de semnificație duhovnicească, deoarece în această zi calendarul creștin ne amintește cinstirea celei mai importante icoane făcătoare de minuni din țara noastră, a Maicii Domnului de la Hârbovăț și de sfinții preaslăviți pe pământul Moldovei.

     Liturghia praznicală a fost săvârșită de Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din complexul mănăstirii. Alături de Chiriarh au liturghisit Președintele Departamentului Eparhial, Mănăstiri și Viață Monahală, Arhimandritul KIRIL (Braguța), Starețul Mănăstirii Hârbovăț, Arhimandritul SPIRIDON (Marin), și un sobor impunător de preoți și diaconi.


Сiteşte întregul articol >>

PREASFINȚITUL EPISCOP PETRU, A SĂVÎRȘIT SLUJBA PRIVEGHERII ÎN CINSTEA ACOPERĂMÂNTULUI MAICII DOMNULUI, LA MĂNĂSTIREA HÎRBOVĂȚ

    Joi, 13 octombrie 2016, în ajunul marelui Praznic al Acoperământului Maicii Domnului și prăznuirea Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hârbovăț şi a sfinţilor care sau proslăvit pe pămîntul Moldovei, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni și Sfințit Arhimandrit al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Hîrbovăț, a săvîrșit Slujba Privegherii în fortăreața duhovnicească a Hârbovățului.


Сiteşte întregul articol >>

PREA SFINŢITUL PETRU A SĂVÂRŞITU SLUJBA ACATISTULUI ÎN CINSTEA ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI DE LA HÂRBOVĂŢ

  În dimineaţa zilei de astăzi,12 octombrie 2016, Preasfinţitul Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni împreună cu clerul catedralei au săvârşit  slujba acatistului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăţ. După încheierea acatistului, Preasfinţia Sa a ţinut un cuvânt de învăţătură către enoriaşii prezenţi, despre importanţa şi folosul acatistelor în viaţa creştinului.


Сiteşte întregul articol >>

PREASFINȚITUL PETRU A OFICIAT TAINA SFÎNTULUI BOTEZ ASUPRA PRUNCULUI PETRU LA BISERICA „SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIIL” DIN TRENTO ROVERETO (ITALIA)

   În cadrul vizitei sale în Italia, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, duminică 9 octombrie 2016, după săvîrșirea sfintei Liturghii, a oficiat Taina Sfîntului Botez în biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din Trento Rovereto, încreștinîndu-l pe pruncul Petru, fiul domnilor Dumitru și Mihaela TĂBĂCARI, Dumitrufiind de altfel și nepotul Arimandritului PAVEL (Tăbăcari), duhovnicul Mănăstiri Hîncu  


Сiteşte întregul articol >>

INIMA TREBUE TREZITĂ MEREU ENTRU RUGĂCIUNE

   Uneori avem impresia că ne rugăm sîrguitor, dar rugăciunea noastra nu duce roadele păcii şi ale bucuriei întru Duhul Sfînt. De ce oare? Fiindcă rugîndu-ne numai cu rugaciuni gata scrise, nu ne căim cu sinceritate de greşelile făcute în timpul zilei, prin care ne-am întinat inima – templul lui Hristos – şi L-am mîniat pe Domnul. Dacă ne vom aduce aminte de ele, căindu-ne din toată inima şi osîndindu-ne fără părtinire, în aceeaşi clipă ni se va umple inima de “pacea lui Dumnezeu, care covîrşeşte orice minte” (Filipeni 4,7).


Сiteşte întregul articol >>

PĂZIȚI-VĂ DE AȚIPRE,CÎND FACEȚI SAU ASCULTAȚI CEVA DUHOVNICEȘTE

 Spunea Avva Casian despre un bătrân care locuia în pustie, că l-a rugat pe Dumnezeu să-i dea dar, ca niciodată să nu aţipească atunci când începe vreo discuţie duhovnicească, şi dacă începe cineva să spună vorbe deşarte sau ponegriri, să adoarmă îndată, ca urechile lui să nu guste din asemenea otravă.

  Tot el spunea că diavolul este sârguincios la vorbe deşarte, şi se luptă cu toată învăţătura duhovnicească, folosind această pildă: vorbind eu pentru folosul unor fraţi, au căzut într-un somn aşa greu, încât nici pleoapele nu şi le puteau clinti. Eu am dorit să le arăt lucrarea diavolului, am furişat şi un cuvânt deşert; atunci ei s-au veselit, trezindu-se.


Сiteşte întregul articol >>

VORBELE DEȘARTE RISIPESC OSTENEALA SUFLETULUI

  Nimic nu aduce mai multă tulburare ca vorba multă, și nimic nu e mai rău ca vorba neînfrînată, care poate să strice starea sufletului. Căci cele ce le zidim în fiecare zi ea le surpă, și cele ce le adunăm cu osteneală, sufletul le risipește prin mîncărimea de limbă. Ce e mai rău decît ea? E un rîu fără frîu. Deci trebuie să-i punem hotar, să o ținem cu sila, să o sugrumăm, ca să zic așa, ca să slujească numai spre cele de trebuință. Ar putea oare povesti cineva toată paguba sufletească ce poate veni de la limba.


Сiteşte întregul articol >>

CUM PUTEM CUNOAȘTE CÎND SUNTEM ÎNȘELAȚI CU PĂRERI DE SINE DE DIAVOL ȘI CÎND NU SUNTEM

  Sunt multe viziuni care sunt amăgiri, dar altele sunt semnele amăgirii și altele ale harului. Astfel, duhul amăgirii, cînd se apropie de om, îi zăpăcește mintea și o sălbăticește; îi face inima aspră și o întunecă; îi pricinuiește frică, temere și mîndrie; îi înăsprește ochii, îi tulbură creierul, îi înfioară tot trupul; îi iscă prin nălucire, în fața ochilor o lumină care nu strălucește și nu e curată, ci roșie; îi scoate mintea din frîu și o îndrăcește; îl mișcă să spună cu gura cuvinte necuviincioase și hulitoare. Și cel ce vede acest duh al amăgirii de multe ori, se mînie și se umple de furie. El nu cunoaște deloc smerenia nici plînsul și lacrima adevărată, ci totdeauna se laudă cu bunătățile lui; este plin de slavă deșartă și fără înfrînare și temere de Dumnezeu și totdeauna este stăpînit de patimi. Iar la urmă de tot își iese cu totul din minți și vine la pierzania deplină. Fie ca Domnul să ne izbăvească de această amăgire.


Сiteşte întregul articol >>

SCURTE ÎNVĂȚĂTURI ALE SFÎNTULUI NEAGOE BASARAB CĂTRE FIUL SĂU

  Sfîntul Neagoe Basarab îl învăţa pe fiul său, Teodosie, cum trebuie să fie un domnitor bun, și un om adevărat, prin scrisori. Vom reda doar căteva din sfaturile sale pline de înțelepciune și care reflectă puternic sentimentul religios, spre care îl îndruma sfîntul voevod pe fiul său. Aceste sfaturi sunt necesare și folositoare pentru fiecare, dar cel mai potrivit ar fi dacă părinți ar da și ei astăzi copiilor lor asemenea sfaturi.

,,Iubitul meu fiu, mai înainte de toate să cade să cinstești și să lauzi neîncetat pe Dumnezeu cel mare și bun și milostiv și ziditorul nostru cel întelept, și ziua și noaptea și în tot ceasul și în tot locul. Și se cuvine foarte să-L slăvești și să-L mărești neîncetat, cu glas necurmat și cu cântări nepărăsite, ca pe Cel ce ne-a făcut și ne-a scos din întuneric la lumină și din neființă în ființă.

Să faci judecată dreaptă și sinceră; să fie cu mintea limpede, curată, blândă şi îngăduitor cu ceilalţi; să-i ajuți pe cei slabi şi să-i îndrepți, să nu faci doar voia ta, ci şi pe cea a semenului său, sărac ori neputincios; să citești Sfânta Scriptură, să cugeți la cuvintele ei; să cinstești sfintele icoane, să meargi la biserică, să asculți slujbele şi să te roage mereu; să ai înţelepciunea albinei şi să culeagi de la ceilalţi doar ce este bun, iar de ceea ce este rău să te păzești; să dai slujitorilor şi ostaşilor tăi plata pentru munca lor. Astfel, ei vor fi loiali şi nu te vor părăsi când veiavea nevoie de ajutorul lor; să iei pe Dumnezeu în ajutor în inima ta şi să te roagi Lui.


Сiteşte întregul articol >>

CRÎMPI DIN VIAȚA SFÎNTULUI NEAGOE BASARAB SAU CUM AR TREBUI SĂ FIE UN CONDUCĂTOR AL POPORULUI

   Sfântul Voievod Neagoe Basarab a fost domnitorul Ţării Româneşti între anii 1512 şi 1521. Pentru că el a trăit cu mare înţelepciune, împlinind în viaţa sa învăţătura Sfintei Scripturi, a fost canonizat în anul 2008 şi este sărbătorit ca sfînt pe 26 septembrie / 9 octombrie.

  Este bine să fie luat ca model de toți cei care sunt rînduiți de a fi conducători și mari demnitari, căci așa cum vom observa în continuare, fiind poate chiar și uimiți, cum a putut să fie și conducător și totodată să nu se compromită cu nimic în cele ce țineau de credință și de mîntuirea sufletului. Or, tocmai acestea, fără de a judeca, le spunem doar ca o constatare dureroasă, le lipsește cu desăvîrșire unora, dacă nu cumva tuturor celor care au sarcina și menirea de a conduce poporul.


Сiteşte întregul articol >>

OFICIEREA SFINTEI LITURGHII DE CĂTRE PREASFINȚITUL PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI, ÎN BISERICA „SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIIL” DIN TRENTO ROVERETO (ITALIA)

    

Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, însoţit de Arhimandritul PAVEL (Tabacari), duhovnicul mănăstirii „Sf. Cuv. Parascheva”, Hîncu, Arhidiaconul DOMETIAN (Redco) şi de Protodiaconul Victor ROTARI, se află în vizită în Italia. Duminică, 9 octombrie 2016, cu binecuvîntarea Înalt Preasfințitului VLADIMIR, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove și cu învoirea Preasfințitului ANTONIE, Episcop de Bogorodsk, Conducător al Direcției Patriarhiei Moscovei pentru parohiile din străinătate, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a oficiat sfînta Liturghie în biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din Trento Rovereto (Italia).Rovereto este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 39.031 de locuitori și o suprafață de 50.99 km².

 


Сiteşte întregul articol >>

FĂRĂ ASCULTARE NU NE PUTEM MÂNTUI, SAU CE TREBUIE SĂ ÎNȚELEGEM DIN EVANGHELIA CU PESCUIREA MINUNATĂ

   De la începutul zidirii lumii toți oamenii care au ascultat de Dumnezeu au fost fericiți și în veacul de acum și în cel viitor. Așa vedem că strămoșii noștri, Adam și Eva, cât au ascultat de Dumnezeu, Făcătorul lor și au păzit cu sfințenie porunca Lui, au fost fericiți și s-au îndestulat de toată frumusețea și desfătarea raiului. Iar când de bună voie s-au abătut de la ascultare și au călcat porunca Ziditorului lor, au fost pedepsiți și izgoniți din rai (Facere 3, 16-19). Dacă vom merge cu memoria prin istoria cea sfântă a lumii adică prin cele scrise în Sfânta și dumnezeiasca Scriptură vom vedea că toți oamenii sfinți și aleși ai lui Dumnezeu, care au ascultat și au împlinit poruncile Lui, au fost fericiți pe pământ și s-au învrednicit de binecuvântarea lui Dumnezeu.


Сiteşte întregul articol >>

NUMAI IUBIND, AVEM ȘANSA SĂ FIM IUBIȚI DE DUMNEZEU SAU CE TREBUIE SĂ ÎNVĂȚĂM DE LA SFÎNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN TEOLOGUL

  Întrucît Biserica prăznuiește astăzi mutarea la cele veșnice a Apostolului Iubirii, cum este supranumit Sf. Ioan Evanghelistul și Teologul, avem un motiv duhovnicesc să medităm profund la ceva care în primul rînd ne lipsește foarte mult și în acelaș timp ne este de mare folos spre mîntuire. Și anume să medităm asupra iubirii adevărate care o cere Dumnezeu de la noi.

  Astăzi trăim vremurile proorocite, cînd iubirea multora s-a răcit, cînd pofta trupului şi pofta ochilor se satură pe față fără vreo rușine, iar trufia vieţii (1 Ioan 2, 16) este „coloana vertebrală” a omului modern.


Сiteşte întregul articol >>

SLUJBA PRIVEGHERII ÎN BISERICA „SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIIL” DIN TRENTO ROVERETO (ITALIA)

      În seara zilei de sîmbătă, 08 octombrie 2016, cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului VLADIMIR, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove și cu învoirea Preasfințitului ANTONIE, Episcop de Bogorodsk, Conducător al  Direcției Patriarhiei Moscovei pentru instituțiile din străinătate, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a oficiat slujba privegherii în biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” (paroh Protoiereu Ioan GREBĂNOSU) din Trento Rovereto (Italia). 


Сiteşte întregul articol >>

SFÎNTUL SERGHIE DE RADONEJ –SĂLAȘ AL DUHULUI SFÎNT

    Sfântul Serghie de Radonej s-a născut în satul Varnița, lângă Rostov pe 3 mai 1314, din părinți binecredincioși, Chiril și Maria (prăznuiți pe 28 septembrie). Dumnezeu l-a ales încă din pântecele mamei sale pentru slujba Sa.Astfel, în viața Sfântului Serghie este consemnată întâmplarea dinainte de nașterea sfântului, când mama sa, Sfânta Maria, a mers la Sfânta Liturghie în timpul căreia ea și cei ce se rugau acolo au auzit cum pruncul aflat în pântecele mamei, a glăsuit de trei ori: înainte de citirea Sfintei Evanghelii, în timp ce se cânta Heruvicul, și atunci când preotul a zis: „Sfintele Sfinților”.


Сiteşte întregul articol >>

EPISCOPIA DE UNGHENI ȘI NISPORENI A PARTICIPAT LA ,,ZIUA LUCRĂTORULUI DIN ÎNVĂȚĂMÎNT”

,,A studia și a învăța pe alții în măsura dragostei de Dumnezeu și de oameni este o rugăciune !”

 Pe data de 6 octombrie, 2016, în anotimpul toamnei cînd se culeg roadele, oamenii care seamănă cuvinte de învățătură copiilor și societății, educatori, în,vățători, profesori, conducători, s-au adunat în număr mare, aproximativ 1500 de persoane, la Palatul de Cultură din or. Ungheni, pentru a celebra ,,Ziua lucrătorului din Învățămînt”.


Сiteşte întregul articol >>

JURĂMÎNTUL DE CREDINȚĂ A CELOR 100 DE ELEVI AI COLEGIULUI NAȚIONAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ DIN ORAȘUL UNGHENI

 Săptămîna trecută pe Piața Independenței din orașul Ungheni, a avut loc ceremonia de depunere a Jurământului de credință Patriei de către 100 de elevi, înmatriculați în primul an de studii la Colegiul Național al Poliției de Frontieră.

  Prezent în cadrul ceremoniei, ministrul Afacerilor Interne, Alexandru JIZDAN, a evocat importanța evenimentului, încărcat emoțional pentru cei 83 de băieți și 17 fete, care au jurat credință Patriei.

  


Сiteşte întregul articol >>

POMENIREA RĂULUI, ÎNDEPARTEAZĂ HARUL LUI DUMNEZEU DE LA NOI

 Lumea astăzi suferă și din cauza faptului că oriunde merg și se mișcă s-au deprins a pomeni răul continuu, în orice împrejurare se găsește cineva vorbește de rău pe cineva sau despre cevaOamenii nu mai sunt capabili de vederea propriilor neputințe și patimi. Pomenirea răului este o operă desăvârșită de vrăjmașul diavol, deoarece îi pune pe oameni permanent în contradicție, rupându-se armonia la care tinde Dumnezeu să ne aducă. Este atât de trist faptul că toți, într-o măsură mai mică sau mai mare suntem tributari acestui mod de viețuire. Prea puțin încercăm să ne pozitivăm, să recurgem la interiorizare și la analiza propriilor nemernicii ca descoperindu-le și recunoscându-le ca fiind vătămătoare să purcedem la lupta împotriva lor.

 E mult mai ușor să vedem neputințele altora, să le comentăm și să dăm vina pe ele ca fiind temelie a răului în lume.Dacă fiecare dintre noi am duce o luptă asiduă cu propriul egoism am reuși să schimbăm fața lumii, schimbându-ne întâi de toate pe noi. Părintele Porfirie Bairaktaris ne dă un exemplu scurt și simplu despre cum se poate schimba un om, o stare, o situație:


Сiteşte întregul articol >>

TINERII DIN S.ZBEROAIA ȘTIU CUM ȘI DE CE AU NEVOIE DE A CITI SFÂNTA SCRIPTURĂ

   În data de 6 octombrie 2016, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, în Gimnaziul din s. Zberoaia r-nul Nisporeni, a fost desfășurat seminar pe tema: Sfânta Scriptură – de la citire la fapte! Tema dată este ca suport de activitate a Episcopiei pentru anul 2016. Conferențiarul preot Leonid Țugulea, Membru a Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, r-nul Nisporeni.

Pentru mai multe detalii:http://www.atosmd.net/2016/10/tinerii-din-s-zberoaia-stiu-cum-si-de.html


Сiteşte întregul articol >>

SEMINAR:SFÂNTA SCRIPTURĂ – DE LA CITIRE LA FAPTE

PREASFINŢITUL PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI A PARTICIPAT LA ŞEDINŢA COMISIEI SINODALE A BISERICII ORTODOXE RUSE PENTRU CANONIZAREA SFINŢILOR

        La data de 5-6 octombrie 2016, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, preşedintele Comisiei Bisericii Ortodoxe din Moldova pentru canonizarea sfinţilor a participat la şedinţa Comisiei Sinodale a Bisericii Ortodoxe Ruse pentru canonizarea sfinţilor, care a avut loc în Clădirea Eparhială din or. Moscova. Şedinţa a fost prezidată de Preasfinţitul PANKRATIE, Episcop de Troiţk, preşedintele Comisiei Sinodale pentru canonizarea sfinţilor.

 


Сiteşte întregul articol >>

MAGIA ALBĂ ȘI MAGIA NEAGRĂ

  În zilele noastre se observă la nivel mondial o ascensiune impresionantă a magiei, se observă însă şi fenomenul potrivit căruia oamenii care se ocupă cu magia ignoră adesea elementele fundamentale legate de aceasta. De exemplu, mulţi oameni adoptă discuţii între magia ,,albă” şi magia ,,neagră”, cu argumentele că, cu toate acestea folosesc aceleaşi materii, prima dintre ele chipurile se îngrijeşte de binele omenirii, iar cea dea doua urmăreşte scopuri egoiste şi negative. Însă în realitate aceasta este o discuţie falsă, pe care a născocit-o vrăjitorii înşişi pentru a-şi ascunde activitatea reală şi a atrage pe oamenii bine intenţionaţi spre preocupări asemănătoare cu ale lor.


Сiteşte întregul articol >>

DESPRE DEOCHI

  Atunci cînd o persoană invidioasă vede ceva bun la alta, ea va suferi. Cu alte cuvinte, o privire pizmașă devine un comportament sau o călăuză prin care se răspîndește otrava diavolului. De aceea zice Sfîntul Vasile cel Mare: ,,Diochiul este o actiune a diavolului săvîrșită de oamenii pizmași”. Iar într-o rugăciune Sfîntului Vasile cere de la Dumnezeu: ,,Risipește Doamne orice lucrare a diavolului, orice atac dracesc."


Сiteşte întregul articol >>

 <1234567 >  ... 191