RO | RU | EN

Calendar

Noutăți патриархия.ru

Panorama Mănastirii

Statistica vizitatori

Acum pe site: 12
Astăzi: 245
Săptămînal: 4170
Lunar: 14592
Pe 3 luni: 35037

C I R C U L A R Ă

,,Familia – Mica Biserică care naşte Sfinţi”

Clerului din Episcopia de Ungheni şi Nisporeni,

Preacucerinici Părinţi,

   Familia este celula societăţii, care printr-o unire dintre un bărbat şi o femeie, este cea care dă naştere vieţii pe pămînt. Pentru a avea o familie durabilă, trainică, pregătită pentru greutăţile vieţii, tinerii trebuie să fie informaţi. Scopul general al familiei este mîntuirea unuia prin celălalt, iar  menirea principală a familiei este  naşterea de prunci.


Сiteşte întregul articol>>

C I R C U L A R Ă

Cinului monahal din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

 

Rolul monahismului în societatea de astăzi

 

În această perioadă de urcuș duhovnicec, este necesară o intensificare a misiunii mănăstirilor, ca mărturie adusă pentru drepta credinţă, dreapta vieţuire şi pentru ajutorarea oamenilor care au nevoie de un sfat bun, de o lumină pentru viaţă şi de o încurajare.


Сiteşte întregul articol>>

C I R C U L A R Ă

    Cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în cadrul Adunării Generale Anuale, a preoților din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, s-a luat decizia, ca anul 2016 în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, să fie numit ,,SFÂNTA SCRIPTURĂ – DE LA CITIRE LA FAPTE”. Potrivit deciziei Adunării Eparhiale Generale, din ciclul de activităţi al programului pastoral-misionar de lucru pentru acest an, vă aducem  la cunoştinţă că cu binecuvîntarea Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, la fiecare adunare ordinară a protopopiatului, preotul numit de Preasfinţia Sa, să susţină seminar conform listelor de mai jos:


Сiteşte întregul articol>>

C I R C U L A R Ă

Adresată Preacucernicilor Protopopi,

Preacuvioșși Preacucernici Preoți din cuprinsul

Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

…Bolnav am fost și M-ați cercetat! (Matei 25, 36)

Preoții, care sânt rânduiți de păstorii lor în fiecare Biserică drept economi și purtători de grijă ai sufletelor, au datoria de a păstori și ei oile cuvântătoare ale lui Hristos cu cuvântul Evangheliei, cu învățătura creștinească și cu Sfintele Taine, atât când sânt sănătoase, cât și când sânt bolnave, așa cum fac și păstorii oilor necuvântătoare, care pe cele sănătoase le duc din loc în loc să pască iarbă verde, iar pe cele șchioape și bolnave le îngrijesc și le vindecă.

[removed] [removed]

[removed] [removed]
Сiteşte întregul articol>>

C I R C U L A R Ă

Către clericii din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

     Viaţa este cel mai de preţ şi mai frumos dar, pe care l-a dat Dumnezeu, din nemăsurata Lui iubire, oamenilor.

     Dumnezeu este Stăpînul vieţii şi Proniatorul. În ţările europene se urmăreşte  o înlocuire a familiei tradiţionale, asta ducînd la distrugerea ei,  lucru care este strigător la cer. Episcopia de Ungheni şi Nisporeni, permanent s-a manifestat pozitiv în susţinerea şi promovarea familiilor compuse din Tată, Mamă și Copii, promovarea şi susţinerea moral-socială a copiilor în familii, a fost întodeauna împotriva omuciderii, incluzînd aici avorturile.


Сiteşte întregul articol>>

CIRCULARA PREAFERICITULUI KIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII

    Avînd în vedere deosebita semnificație misionară a slujbei praznicale, în ziua sărbătorii Nașterii Domnului pentru toate parohiile din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Ruse se binecuvintează oficierea în fiecare an a Dumnezeieștii Liturghii cu Ușile Împărătești deschise pînă la rugăciunea „Tatăl nostru”.

Kiril,

Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii.

 

Сiteşte întregul articol>>

CIRCULARĂ

   În atenția tuturor clericilor Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

    Conform cerinței și binecuvîntării Sanctității Sale Chiril, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, ca în Sîmbăta Mare, 19 aprilie 2014, Biserica ortodoxă Rusă să se alăture rugăciunii pentru pace în Țara Sfîntă, oficiată, anual, de întreaga plenitudine a Bisericii Ortodoxe Universale.  

     Astfel, îndemnăm și binecuvîntăm toți clericii Episcopiei de Ungheni și Nisporeni ca la finile Sfintei Liturghii din Sîmbăta cea Mare să rostească în glas, rugăciunea ce urmează.


Сiteşte întregul articol>>

CIRCULARĂ

Taina Pocăinţei,

Taina renaşterii spirituale a omului din moartea păcatului

 

Preacuvioși şi Preacucernici părinţi,

iubiţi fraţi şi surori în Domnul

 

       Perioada triodului este o perioadă de trăire sufletească deosebită de cealaltă vreme, atât prin scopul său, cât şi prin rânduiala bisericească şi viaţa noastră sufletească. Cele mai frumoase rugăciuni, cântări şi citiri bisericeşti sunt cele din Triod. Calde, duioase, smerite de simţul durerii şi al nădejdii noastre, ele ne trezesc cugetul nostru, ne cheamă la pocăinţă, la îndreptare, la întărire sufletească şi la înălţarea cu duhul spre taina cerului slavei lui Dumnezeu. 


Сiteşte întregul articol>>

CIRCULARĂ PĂRINȚILOR PROTOPOPI ȘI CLERULUI EPISCOPIEI DE UNGHENI ȘI NISPORENI

,,Taina Căsătoriei, Icoana Împărăţiei lui Dumnezeu”

 

   Taina Cununiei este chemarea Sfântă a harului lui Dumnezeu de a binecuvânta dragostea a doi tineri de a se mântui şi înmulţi. Prin ea se binecuvântează dorinţa de sfinţire între mire şi mireasă. Taina nunţii este icoana Împărăţiei lui Dumnezeu, arătând iubirea dintre Hristos şi Biserica Sa. El este mirele, iar Biserica în totalitatea ei este mireasa. O nuntă creştină binecuvântată este cea pentru care tinerii se pregătesc prin spovedanie înainte de cununie, au mai multe întâlniri duhovniceşti cu preotul, cu naşii astfel încât cununia să fie o taină a mântuirii, şi ea se săvârşeşte pentru mântuire nu de mântuială, şi anume cu toată responsabilitatea, cu toată dragostea  faţă de Dumnezeu şi Biserică, cu toată credinţa, cu toată dorinţa de  sfinţire a iubirii care s-a instituit între mire şi mireasă.


Сiteşte întregul articol>>

CIRCULARĂ

IUBIREA CREŞTINĂ MILOSTIVĂ  FAŢĂ DE CEI ADORMIŢI

   Ancoraţi fiind în trăirea vieţii în Hristos, cu Hristos şi pentru Hristos, episcopia de Ungheni şi Nisporeni a venit anul acesta în întâmpinarea celor bolnavi şi săraci, printr-un program social-filantropic mântuitor. Pentru a veni în ajutorul celor săraci, la începutul anului am rugat pe autorităţile locale, primari, viceprimari şi asistenţi sociali de a ne transmite la sediul episcopiei, numele şi situaţia celor aflaţi în suferinţă şi sărăcie în localităţile din cuprinsul episcopiei noastre. 

 

 


Сiteşte întregul articol>>

CIRCULARĂ

 

   Răspândind lumină din lumina lui Dumnezeu, Părintele Luminilor (cf. Iacov 1, 17), episcopul, preotul este chemat ca să devină făclie de lumină şi înţelepciune pentru cei pe care îi păstoresc. Pentru a mărturisi acest adevăr, Episcopia de Ungheni şi Nisporeni al cărei arhipăstor este Preasfinţitul PETRU, chemată fiind la această misiune, îi îndeamnă pe toţi preoţii să se facă pildă: cu viaţa, credinţa şi dragostea faţă de Hristos, în trăirea unei vieţi în Hristos, cu Hristos şi pentru Hristos. Preotul, fiind ales de a avea acest mesaj mereu în inima, sufletul şi viaţa sa, mărturisind că „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii!“ (Ioan 8, 12).


Сiteşte întregul articol>>

CIRCULARĂ


   Dat fiind faptul că tradiţia locală a Sfintei noastre Biserici presupune înălţarea Troiţelor (Răstignirilor) în locurile de vază din localităţi, la poduri, fântâni, sau la intersecţii, iar acestea se învechesc în timp şi se deteriorează, acord părintească binecuvântare tuturor preoţilor din teritoriul canonic al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, ca până la sărbătoarea domnească din data de 27 septembrie ,,Înălţarea Cinstitei şi de viaţă Făcătoarei Cruci”, toate ,,Troiţele” (Răstignirile) din cuprinsul parohiei respective, să fie restaurate şi renovate, iar în ziua marii sărbători să fie sfinţite.


Сiteşte întregul articol>>

CIRCULARĂ

Către clericii din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

   Cu părintescă dragoste în Hristos-Domnul, în această perioadă de urcuş duhovnicesc spre marea sărbătoare a Învierii Domnului, vin cu un îndemn pastoral către toţi slujitorii din de Dumnezeu păzita Episcopie de Ungheni şi Nisporeni.

  Iubiţi slujitori ai sfintelor altare şi ai slujirii sfinţitoare, vă îndemn ca în această perioadă a Postului Mare, care este numită de către Sfinţii Părinţi ,,o primăvară a sufletului” să slujiţi în parohiile încredinţate în zilele rânduite Liturghiia Darurilor Înainte Sfinţite. Vin cu acest îndemn deoarece Sfânta Liturghie va salva omenirea, din robia păcatului a fărădelegii şi totodată aduce pacea în lume din pacea Sfintei Treimi.


Сiteşte întregul articol>>

CIRCULARĂ PĂRINŢILOR PRTOPOPI ŞI CLERULUI EPISCOPIEI DE UNGHENI ŞI NISPORENI

     Iubiți părinți slujitori ai Episcopiei noastre,
Dumnezeu a creat viața sub toate aspectele ei, iar în ceea ce privește viața omenească, Dumnezeu a arătat o grijă deosebită. Viața omenească nu este  aterial  e doar de plăsmuirea omului din pămînt, ci de suflarea de viață făcătoare a lui Dumnezeu. Fiecare ființă umană fiind  ateri de către Dumnezeu, poartă chipul lui Dumnezeu și primește darul vieții pentru a-L slăvi pe Dumnezeu și a se bucura de comuniunea veșnică cu El. Învățătura creștină insistă, așadar, asupra sfințeniei vieții omenești din momentul concepției.
 

Сiteşte întregul articol>>

CIRCULARĂ PĂRINŢILOR PROTOPOPI ŞI CLERULUI EPISCOPIEI DE UNGHENI ŞI NISPORENI

      Iubiți părinți slujitori ai Episcopiei noastre,
     Dezvoltarea economică, explozia serviciilor, creşterea puterii de cumpărare, lărgirea ofertei de divertisment, schimbarea regimurilor politice, sunt cauzele care determină tot mai des în ultimul timp restructurarea comunităţii, dar și restructurarea familiei care este nucleul societății. Studiile arată că prea puţine dintre valorile tradiţionale ale familiei se mai păstrează. Divorțurile, concubinajul, separările de familie, au devenit din păcate o normă de viață pentru mulți.
 

Сiteşte întregul articol>>

CIRCULARĂ PĂRINŢILOR PROTOPOPI ŞI CLERULUI EPISCOPIEI DE UNHGHENI ŞI NISPORENI

  Iubiți părinți slujitori ai Episcopiei noastre,
   Sfîrşitul fiecăruia dintre noi vine atunci cînd vrea Dumnezeu. Cei care au refuzat de bunăvoie la viața lor și și-au pus capăt zilelor, vor muri spre moartea lor veșnică.
     Din păcate, lipsa educației religioase în familie, face ca în ultimul timp, să avem tot mai multe astfel de cazuri cînd oamenii, în special tinerii recurg la sinucidere pentru a “scăpa de griji și de probleme”. Acest lucru se întîmplă de obicei din cauza că  cei care hotărăsc să se sinucidă, nu cunosc adevărul și învățătura Bisericii despre sinucidere și nu conștientizează că este un mare păcat.
 

Сiteşte întregul articol>>